Den russiske Føderation — Corporate kildeskat

I henhold til de generelle bestemmelser i RTC, indkomst, der er optjent af et LOP og ikke henføres til en PE i Rusland er underlagt KILDESKAT i Rusland (for at blive tilbageholdt ved kilden). WHT priser er som følger: Beskatning af avancer (snarere end brutto-indkomst, der er modtaget fra typer af salg, der er anført ovenfor) kan kun anvendes, hvis udgifter er korrekt dokumenteret. Indkomst af udenlandske organisationer (ikke at udføre aktiviteter i Rusland gennem en PE) fra salg af visse børsnoterede værdipapirer af russiske enheder (og deres derivater) betragtes ikke som indtægter, der hidrører fra kilder i Rusland underlagt